Khoá học

Ánh sáng ứng dụng

dành cho Makeup Artist

Hình thức học : Offline
Thời lượng: 5 buổi (20 giờ)

Khoá học Ánh sáng

sẽ giúp bạn!

Nổi khối

Đúng màu

Đa dạng sản phẩm

Trở nên chuyên nghiệp

Học phí

12.800.000 đ
9.990.000 đ
Thời lượng 5 buổi và sau khoá học

Ưu đãi sẽ kết thúc sau:

Lộ trình

Buổi 1
Lý thuyết
- Giới thiệu về thiết bị ánh sáng.
- Cơ bản về nguyên lý ánh sáng.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến khối.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc.
Buổi 2
Lý thuyết
- Các cách đặt đèn phù hợp và dụng cụ hỗ trợ.
- Cách đánh giá hình ảnh đủ sáng, đúng màu.
- Phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp.
Buổi 3
Thực hành
- Đặt đèn với mẫu Beauty cơ bản với 1 và nhiều đèn.
- Cách làm nổi bật mẫu với tổng thể.
Buổi 4
Thực hành
- Thực hành điều chỉnh công suất đèn.
- Cách làm nổi bật với highlight.
Buổi 5
Thực hành
- Thực hành với concepts.
3
Khoá học | Kỹ thuật ánh sáng nhiếp ảnh
Khoá học Kỹ thuật ánh sáng (Gaffer)​ Hình thức học : Offline Thời lượng: 1 tháng Thời gian học : 3 buổi/tuần Đăng...
Chi tiết
Khoá học nhiếp ảnh
Khoá học | Kỹ thuật chụp ảnh chuyên sâu
Khoá học Kỹ thuật chụp ảnh và ý tưởng (photographer) Hình thức học : Offline Thời lượng: 1 tháng Thời...
Chi tiết
Khoá học thumbnail
Khoá học | Kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh
Khoá học Chỉnh sửa hình ảnh (Photo editor) Hình thức học : Offline Thời lượng: 1.5 tháng Thời gian học...
Chi tiết
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more